Activiteiten

Waar richt Stunt zich met name op?

We gaan in deze paragraaf niet uitgebreid alle activiteiten beschrijven die Stunt verricht. We beperken ons tot het beschrijven van drie kerntaken die leidend zijn in ons dagelijks handelen.

"Elke deelnemer bij Stunt heeft wel een vlekje". Dat horen we vaak zeggen en soms zeggen we het zelf ook wel eens. Simpelweg omdat het gewoon zo is. Maar dat maakt ons verder niet zo veel uit. Veel belangrijker vinden we het om op zoek te gaan naar de positieve energie van deelnemers, naar hun talenten en ambities en hoe we die weer zichtbaar, voelbaar en beleefbaar kunnen maken. Dat is waar we elke dag mee bezig zijn. Dat doen we door uitvoering te geven aan drie kerntaken:

1. Introductieweek

We vinden het van belang dat we samen met deelnemers onderzoeken of we iets voor elkaar kunnen betekenen. Als we met elkaar aan de gang gaan moet het gevoel en het vertrouwen er zijn dat het tot iets kan gaan leiden. Dat onderzoeken we in de introductieweek. Dat is een één week durend programma waaraan 15 tot 18 mensen gelijktijdig deelnemen. Aan het einde van deze week weten wij of we iets voor deelnemers kunnen betekenen en weten deelnemers of Stunt voor hen datgene kan bieden wat hen verder kan brengen. Past dat, dan hebben we een goede basis. Past dat niet, dan moeten we er niet aan beginnen.

2. Individuele begeleiding

Mensen komen binnen met problemen en die moet je hanteerbaar maken. Dat betekent voor ons dat we met iedereen in gesprek gaan. We onderzoeken samen welke problemen een normaal functioneren in de weg staan, hoe die zijn ontstaan, wat er al aan is gedaan om ze op te lossen en wat er nog aan ontbreekt om het hanteerbaar te krijgen. Dat doen we systematisch en daarbij maken we optimaal gebruik van de sociale kaart in Delft. Wat een ander beter kan daar houden wij ons vooral niet mee bezig. Wij bewaken het gehele proces en pakken die problemen aan die we kunnen hanteren.

3. Werkplaatsen en leerwerkbedrijven

Lekker aan de gang, handen laten wapperen. Wij geloven er in dat je zo snel mogelijk actief moet worden in realistische, echte bedrijven en werkplaatsen. Daar zorgen we dan ook voor. Tegelijkertijd met het oppakken van de individuele begeleiding plaatsen we deelnemers in één of meer leerwerkbedrijven of werkplaatsen. De intensiteit hangt uiteraard af van wat iemand, mentaal en fysiek, aan kan. Niets doen gaat bij ons niet. Je neemt altijd deel aan een van deze projecten. Op deze site vind je voldoende informatie over onze bedrijven en werkplaatsen. Anders moet je maar eens doorklikken naar de sites van de werkplaatsen en leerwerkbedrijven. Die vind je onderaan op de pagina.