Leerwerkbedrijven

Een gril of een prachtig instrument?

De projecten van Stunt  bieden door het jaar heen een scala aan activiteiten gericht op het leveren van producten en diensten. De mogelijkheden die de projecten bieden voor activering, werkervaring, begeleiding, opleiding en toeleiding naar betaald werk zijn  geschikt voor iedereen. Als je er bij wil horen of als je iets wil bijdragen aan de Delftse samenleving. We noemen ze eigenlijk liever leerwerkbedrijven, want dat zijn het gewoon.

De leerwerkbedrijven richten zich op Delftse inwoners met een WWB uitkering en een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Vaak geconfronteerd met complexe problemen. Denk aan schulden, gezondheid, psychiatrie, verslaving. Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt krijgen de mogelijkheid om op een positieve manier aan de slag te gaan. Het gaat om mensen die zijn aangewezen op de WMO, de WSW en de WWB. Het gaat om Delftse inwoners die niet behoren tot de prioritaire doelgroep van de gemeente, maar waarvoor de gemeente wel voorzieningen beschikbaar wil hebben. De gemeente heeft aangegeven in Stunt een strategische contractpartner ter zien voor de komende jaren.

Kernelementen van de leerwerkbedrijven:

 • Het zijn ontwikkelbedrijven die in een commerciële markt opereren
 • Het betreft altijd eenvoudige werkgelegenheid
 • Het gaat niet om werken met een arbeidsovereenkomst
 • Het gaat om deelnemen en werken met behoud van uitkering.
 • Deelnemers leveren een tegenprestatie voor hun uitkering.
 • Het werken bij een leerwerkbedrijf stigmatiseert niet maar labelt deelnemers positief.
 • Deelname aan leerwerkbedrijven sluit mensen niet uit maar zoekt juist naar aansluiting
 • Het richt zich op het vinden van werk en het doorbreken van de afhankelijkheid van een uitkering
 • Deelnemers worden algemeen medewerker en kunnen op alle bedrijven worden ingezet.
 • Alle bedrijven zijn het gehele jaar operationeel. Ze bewegen wel mee met de seizoenen.
 • Bij het samenstellen van de activiteiten en taken voor deelnemers wordt altijd rekening gehouden met het bedrijfseconomisch en bedrijfsorganisatorisch belang van de leerwerkbedrijven

Wat bieden de leerwerkbedrijven?

 • Een kader van activiteiten die altijd raakvlakken met werk hebben én als “bedrijf” iets bijdragen aan de kwaliteit van de stad.
 • Het zijn niet alleen een leerbedrijven, het zijn  ook een werkbedrijven. Dat betekent dat er ook producten en diensten worden gerealiseerd
 • De leerwerkbedrijven bieden Delftse bewoners die ver af staan van de reguliere arbeidsmarkt een  perspectief op betaald werk.
 • Bij leerwerkbedrijven kunnen ze werkervaring opdoen en hun werknemersvaardigheden ontwikkelen.
 • Flexibele instroom en uitstroom is uitgangspunt.
 • De bedrijven dragen bij aan het doorbreken van sociaal isolement.
 • Een zodanige samenstelling van teams dat de teamleden elkaar zo veel mogelijk aanvullen voor wat betreft hun kwaliteiten, beperkingen en leerpunten.
 • Een leeromgeving waarbij mensen ervaren dat actief bezig zijn leuk is en bijdraagt aan persoonlijke ontwikkeling en aan de ontwikkeling van het leerwerkbedrijf
 • Gestreefd wordt naar dwarsverbanden tussen de verschillende bedrijven. Het moet voor deelnemers makkelijk mogelijk zijn tussen leerwerkbedrijven te switchen als dat voor hem of haar en voor het betreffende leerwerkbedrijf nuttig en noodzakelijk is.

             

                    Meedoen in een leerwerkbedrijf? Gewoon hartstikke leuk!!!