Over Stichting Stunt

Wie zijn we?

De Stichting Stunt richt zich sinds haar oprichting in 2006 op het begeleiden van jongeren en volwassenen die door welke omstandigheden dan ook zijn aangewezen op een uitkering. Onze begeleiding richt zich primair op het vinden van werk. Op korte of langere termijn. Afhankelijkheid is het slechtste wat je als mens kan overkomen. Zelf in je levensonderhoud voorzien moet de drijfveer van elke deelnemer zijn. En als dat om welke reden niet haalbaar is dan vinden we dat je iets terug moet doen voor je uitkering. Dan ga je je richten op het leveren van een maatschappelijke tegenprestatie. Gewoon door je talenten voor anderen in te zetten.

Stichting Stunt is opgericht op 26 januari 2006. We zijn dus een jonge organisatie. Elke dag zijn we ons er van bewust dat we er zijn. Het is fantastisch om in Delft, voor mensen die zijn aangewezen op een bijstandsuitkering zinvolle activiteiten en projecten te ontwikkelen, te beheren en te bestendigen. Het zijn allemaal hulpmiddelen om kwetsbare Delftse bewoners te ondersteunen in maatschappelijke deelname, actieve inzet en het zelfstandig voorzien in je eigen onderhoud. Uit een uitkering is altijd beter dan er blijvend van afhankelijk zijn. Dat is waar we samen met deelnemers elke dag mee bezig zijn. En wat het nog eens extra leuk maakt is  dat we ons elke dag realiseren dat zo goed als alle activiteiten die we ontwikkelen een bijdrage leveren aan een sociaal, cultureel, toeristisch, leefbaar profiel van de stad waarin we gevestigd zijn: Delft. We zijn een Delfts bedrijf en dat blijven we.