Vrienden van Stunt

ANBI-stichting Vrienden van Stunt

De doelstelling van de Stichting Vrienden van Stunt is om als ANBI inkomsten (giften, toezeggingen, etc) te ontvangen waarmee Stichting Stunt ondersteund kan worden. 

De Stichting De Vrienden van Stunt zal middelen verkrijgen door giften van particulieren en bedrijven, donaties en financiering door goede doelen organisaties en andere organisaties, legaten en erfenissen.

Beleidsplan

De Stichting Vrienden van Stunt richt zich op het duurzaam ontwikkelen van de Stichting Stunt. Ondersteunen van geselecteerde projecten en activiteiten van de Stichting Stunt die een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de stichting. Daarnaast zullen, indien mogelijk, initiatieven van de Stichting Stunt financieel worden ondersteund die een breed maatschappelijk draagvlak hebben. passend binnen de doelstelling van de stichting stunt en de doelstelling van de vrienden van stichting stunt.

Per jaar zal een ondersteuningsplan vanuit Stichting de Vrienden van Stunt worden opgesteld waarmee zichtbaar wordt welke projecten en initiatieven vanuit de Stichting Stunt door ons ondersteund worden.

De Stichting de Vrienden van Stunt is een Algemeen Nut beogende instelling. De Stichting heeft geen winstdoelstelling maar een contuïnutetsdoelstelling teneinde met gegenereeerde inkomsten de Stichting Stuntte ondersteunen met gerichte activiteiten en middelen.

De Stichting heeft een bestuur bestaande uit minimaal 3 leden. De bestuursfunctie is onbezoldigd.

Bestuur:

  • Voorzitter: Christine de Thouars
  • Penningmeester: Aart de Geus
  • Secretaris: Luuk Platschorre

 

Contactgegevens:

Stichting Vrienden van Stunt

Rotterdamseweg 404

2629HH Delft

E-mail: vrienden@stichtingstunt.nl 

Rekeningnummer: NL48 TRIO 0391150413

Fiscaal nummer: 8560.66.709.