Wie zijn we en wat doen we?

Stichting Stunt wil betekenisvol zijn in en om de stad Delft.

 Binnen deze innovatieve activerings- en re-integratie organisatie zetten we kleinschalige, slagvaardige, 'anders dan andere' leerwerkbedrijven op om mensen die door allerlei situaties moeilijk aan het werk komen weer op de rails te krijgen. Meestal kleine bedrijfjes die tot stand komen door goed te kijken naar mogelijkheden in de markt en samenwerking te zoeken met zo veel mogelijk sociale partners en marktpartijen. Social return, duurzaamheid en co-creatie zijn hierbij de toverwoorden. Het mes snijdt aan veel kanten. Bedreigde voorzieningen blijven in stand of kunnen soms zelfs worden uitgebreid. Mensen krijgen de zorg die ze nodig hebben en zij die een duwtje nodig hebben om weer volledig te kunnen functioneren worden geholpen. Ze voeren laagdrempelige werkzaamheden uit, ondersteund door professionals.