website wordt geladen

Over Stunt

Stunt is overal in Delft. Heb je wel eens een boottochtje gemaakt door de stad met Canal Hopper Delft? Een kussen gekocht in een lifestyle-winkel of een (relatie)geschenk ontvangen in een handgemaakt houten kistje? Grote kans dat Stunt erachter zat! Want: met ruim honderd deelnemers en vrijwilligers in acht leerwerkbedrijven hebben we een prachtorganisatie: Sociaal, duurzaam, kleinschalig én zakelijk. Onze mensen doen bij Stichting Stunt vrijwilligerswerk, of we bieden een leerwerktraject richting betaald werk, in samenwerking met de gemeente Delft. Ze doen werk dat bij hen past. Keuze genoeg: van medewerker in de fietsenwerkplaats BikeRecycle tot horecatopper in onze lunchroom 'Brood op de Plank'. Voor iedereen die door omstandigheden nog niet toe aan regulier werk, hebben we plek. Waarom we doen wat we doen? Omdat we weten dat thuiszitten niemand verder helpt. Omdat we weten dat een dag met een doel zorgt voor een voldaan gevoel. En omdat we weten dat onze producten en diensten zo mooi zijn dat we er samen de markt mee veroveren. Stunt is een sociale onderneming. In onze werkplaatsen en ons naaiatelier maken we unieke producten van restmaterialen voor (zakelijke) opdrachtgevers. Duurzaamheid, social return en co-creatie zijn hierbij onze toverwoorden.

De organisatie

Stichting Stunt is een kleine slagvaardige organisatie die midden in de Delftse samenleving staat. De eindverantwoordelijkheid van alle activiteiten van de stichting ligt bij het bestuur. Veel van deze verantwoordelijkheden zijn gedelegeerd naar de directeur. Een en ander is vastgelegd in een directiestatuut.

De organisatiestructuur:
De directeur vormt met twee managers het managementteam binnen Stunt. Verder zijn bij ons projectleiders, trajectbegeleiders, werkbegeleiders, administratief medewerkers en productiemedewerkers werkzaam. Stunt kent een platte organisatiestructuur. Er wordt gewerkt op basis van sterk gedelegeerde verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Er bestaat weinig hiërarchie.

We werken aan een kwalitatief en innovatief profiel. Het personeel van de stichting is zeer ervaren en is al jaren werkzaam op het gebied van reïntegratie en sociale activering. Allemaal medewerkers met het hart op de goede plaats en betrokken bij Delft en haar inwoners. We investeren veel tijd in de stad. We maken tijd vrij voor de ontwikkeling van werkgelegenheidsinitiatieven, leerwerkbedrijven en het verder vormgeven en aangaan van effectieve samenwerkingsverbanden. Onze tijd en energie zit in mensen en niet in dingen. We zijn een lerende organisatie. We volgen (landelijke) ontwikkelingen op het gebied van activering en re-integratie. Interessante initiatieven in het land vertalen we daar waar mogelijk naar de Delftse situatie. We handelen daarbij initiërend. We voelen ons onderdeel van de Delftse samenleving en we willen er midden in staan. Dat doen we met ons hoofd en met ons hart!

Betrokkenheid bij Delft:
We kiezen voor Delft. Dat betekent dat de activiteiten van de stichting zich richten op Delftse bewoners. Hoe meer mensen werk hebben of actief vrijwilligerswerk verrichten hoe beter. Daarmee ontwikkelt de stad zich economisch en maatschappelijk. Onze activiteiten dragen daar in belangrijke mate aan bij.

Team

Bij stunt-logo-woordmerk.svg geloven we in mensen. Iedereen is van waarde. Iedereen maakt waarde. Dat geldt voor onze deelnemers en dat geldt voor alle medewerkers. Onze medewerkers zijn waardevolle mensen. Daar kiezen we ze op uit.
Het klinkt misschien utopisch maar we vinden dat echt: 

iedereen is van waarde.

We zijn een klein slagvaardig team. Momenteel werken er rond de 20 betaalde medewerkers bij stunt-logo-woordmerk.svg. Allemaal toppers. Allemaal van waarde. Onze medewerkers komen uit allerlei sectoren van de samenleving. Ze komen uit de zorg, het onderwijs, de geestelijke gezondheidszorg, productontwikkeling, de horeca, enz. Alle medewerkers kiezen er heel bewust voor om bij stunt-logo-woordmerk.svg te werken. De kans op carrière is klein, de kans op waarde toevoegen aan het leven van anderen is optimaal. Daar staan we voor, daar gaan we voor. We zijn allemaal gevormd in andere sectoren en gevormd in de school die leven heet.

Het teamgevoel is bij stunt-logo-woordmerk.svg heel belangrijk. Dat moet ook wel in zo'n kleine organisatie. Wanneer de druk bij één van de werkplaatsen erg hoog is, dan springen we allemaal bij. Die betrokkenheid bij deelnemers en collega's maakt werken bij stunt-logo-woordmerk.svg intensief maar ook heel bevredigend.

ANBI Stichting Stunt

Sinds 2017 is Stichting Stunt officieel een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat ook de Belastingdienst heeft bekrachtigd dat minimaal 90% van ons werk niet ons eigen, maar het algemeen belang dient. Met deze status mag de ANBI Stichting Stunt inkomsten uit giften, toezeggingen en legaten ontvangen waarmee projecten en initiatieven van Stunt ondersteund kunnen worden. Door de status Algemeen Nut Beogende Instelling zijn giften voor donateurs aftrekbaar van belastingen. Stichting Stunt kan haar financiële basis dus versterken door giften van particulieren en bedrijven, donaties en financiering door goede doelen organisaties en andere organisaties, legaten en erfenissen.

We zijn er trots op een ANBI te zijn!

U kunt ons werk steunen met een belastingvrije financiële bijdrage aan de ANBI Stichting Stunt via bankrekeningnummer NL54 RABO 0345 2958 03.  

Doelstelling

Stichting Stunt is een organisatie die zich sinds haar oprichting in 2006 richt op het begeleiden van jongeren en volwassenen die door welke omstandigheden dan ook zijn aangewezen op een uitkering. Onze begeleiding richt zich primair op het vinden van werk. Op korte of langere termijn. Afhankelijkheid is het slechtste wat je als mens kan overkomen. Zelf in je levensonderhoud voorzien moet de drijfveer van elke deelnemer zijn. En als dat om welke reden niet haalbaar is dan vinden we dat je iets terug moet doen voor je uitkering. Dan ga je je richten op het leveren van een maatschappelijke tegenprestatie. Gewoon door je talenten voor anderen in te zetten. Het is fantastisch om in Delft, voor mensen die zijn aangewezen op een bijstandsuitkering zinvolle activiteiten en projecten te ontwikkelen, te beheren en te bestendigen. Het zijn allemaal hulpmiddelen om kwetsbare Delftse bewoners te ondersteunen in maatschappelijke deelname, actieve inzet in het zelfstandig voorzien in je eigen levensonderhoud. Stichting Delft is strategisch partner van de gemeente Delft op het gebied van re-integratie, participatie en activering. Stichting Stunt heeft geen winstoogmerk. Zo goed als alle activiteiten die ontwikkeld worden leveren daarnaast een bijdrage aan een sociaal, cultureel, toeristisch, leefbaar profiel van de stad waarin we gevestigd zijn: Delft. De additionele doelstelling van Stichting Stunt als Algemeen Nut Beogende Instelling is om inkomsten uit giften van particulieren en bedrijven, donaties en financiering door goede doelen organisaties en andere organisaties, legaten en erfenissen te mogen ontvangen en donateurs te kunnen faciliteren. Met deze inkomsten kunnen additionele projecten en activiteiten gefinancierd worden.

Beleidsplan en inkomsten

Het beleid van de ANBI richt zich op het duurzaam ontwikkelen van Stichting Stunt in brede zin. Inkomsten uit giften en donaties worden aangewend ter ondersteuning van geselecteerde projecten en activiteiten van Stichting Stunt die een bijdrage leveren aan sociaal maatschappelijke ontwikkeling van de deelnemers die participeren in de leerwerkbedrijven en op dagbestedingsplekken. Daarnaast zullen, indien mogelijk, initiatieven van Stichting Stunt financieel worden ondersteund die een breed maatschappelijk draagvlak hebben, passend binnen de doelstelling. Jaarlijks zal vanuit Stichting Stunt een strategisch plan worden opgesteld waarin aangegeven wordt welke projecten en initiatieven met de ANBI-inkomsten ondersteund worden. Stichting Stunt is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat Stichting Stunt in al haar activiteiten inzet op het vergroten van het algemeen nut. De Stichting heeft geen winstdoelstelling maar een continuïteitsdoelstelling. Stichting Stunt heeft een bestuur bestaande uit minimaal 3 leden. De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

Inkomsten van de ANBI Stichting Stunt worden verkregen uit giften, schenkingen en legaten. Het vermogen van de ANBI Stichting Stunt wordt beheerd door het bestuur van Stichting Stunt en besteed aan middelen en activiteiten die de doelstelling van Stichting Stunt ondersteunen.


Uitgeoefende activiteiten

De hoofdwerkzaamheden van Stichting Stunt bestaan uit het aanbieden van activerings-, participatie en leerwerktrajecten in opdracht van de Gemeente Delft met als doel de zelfredzaamheid van deelnemers maximaal te ontwikkelen en deze waar mogelijk te begeleiden naar betaald werk of een opleiding.

Stichting Stunt is strategisch partner van de gemeente Delft op het gebied van re-integratie, participatie en activering. Binnen deze innovatieve activerings- en re-integratie organisatie zetten we kleinschalige, slagvaardige, 'anders dan andere' leerwerkbedrijven op om mensen die door allerlei situaties moeilijk aan het werk komen weer op de rails te krijgen. Meestal kleine bedrijfjes die tot stand komen door samenwerking te zoeken met sociale partners en marktpartijen. Social return, duurzaamheid en co-creatie zijn hierbij de toverwoorden. Het mes snijdt aan veel kanten. Bedreigde voorzieningen blijven in stand of kunnen soms zelfs worden uitgebreid. Mensen krijgen de zorg die ze nodig hebben en zij die een duwtje nodig hebben om weer volledig te kunnen functioneren worden geholpen. Ze produceren lifestyleproducten van restmaterialen en voeren laagdrempelige werkzaamheden uit ter ondersteuning van professionals. Voor alle actuele ontwikkelingen volg ons op www.facebook.com/stuntdelft.

Stichting Stunt heeft in de eerste helft van 2015, in samenwerking met de organisaties DOEL en Firma van Buiten, het project ‘Lekker Bezig’ ontwikkeld: Een gezamenlijke laagdrempelige participatievoorziening met zo veel mogelijk arbeidsmatige, stadsrelevante activiteiten en werkplekken. Een deel van de doelgroep voor Lekker Bezig bestaat uit cliënten die voorheen een indicatie kreeg voor de lichtste vorm van groepsbegeleiding en daarnaast is het een participatievoorziening voor een brede groep Delftenaren die nu tussen wal en schip valt maar gewoon ‘lekker bezig’ willen zijn. Meer info vind je op www.lekkerbezigdelft.nl

Bestuur Stichting Stunt

Voorzitter: Christine de Thouars
Penningmeester: Aart de Geus
Secretaris: Gert-Jan Danenberg

(de bestuursfuncties zijn onbezoldigd)

Contactgegevens

ANBI Stichting Stunt
t.a.v. het bestuur
Vulcanusweg 307
2624 AV Delft

info@stichtingstunt.nl
www.stichtingstunt.nl

RISN/Fiscaal nummer: 815385663 

Stunt Activiteiten

Train je veerkracht

Wie chronische stress ervaart, voelt iedere dag spanning. Dit leidt vaak tot heftige klachten die invloed hebben op vele gebieden; lichamelijk, maar ook geestelijk. Deelnemers kunnen bij Stunt deelnemen aan wat officieel een ‘hartritme biofeedbacktraining’ heet. Een professional traint naast ademhaling ook het benoemen van emoties en het reguleren ervan.

Sensus

Onder het motto ‘voor een gezonde geest is een gezond lichaam wel zo prettig’, hebben we de sportactiviteit Sensus ontwikkeld, in samenwerking met fysiotherapeutenpraktijk Fys'Optima Delft. Deelnemers en medewerkers van Stunt sporten trainen hier samen, onder begeleiding van professionele fysiotherapeuten.

Samenwerking

Lekker Bezig

Lekker Bezig is de gezamenlijke voorziening van de Delftse organisaties DOEL, Stichting Stunt, Firma van Buiten en Hoeve Biesland. Hier kun je terecht om ‘Lekker Bezig’ te zijn in de stad Delft. Van hout bewerken tot horeca en van varen voor de Canal Hopper Delft tot chauffeuren op de Delft City Shuttle en veel meer. Professionele werkbegeleiders staan voor je klaar om je wegwijs te maken en te begeleiden. Ben je geïnteresseerd in Lekker Bezig? Kijk op www.lekkerbezigdelft.nl

SCOPE

Stunt is de initiator van sociaal coöperatief ondernemen in Delft. Samen met de gemeente Delft hebben we het mogelijk gemaakt om zelfstandig te ondernemen met behoud van je uitkering. SCOPE is de eerste sociale coöperatie in Delft. De leden runnen allemaal hun eigen bedrijfjes onder de koepel van SCOPE, waar ze samenwerken op gebieden als publiciteit, financiën en administratie. Meer weten over SCOPE? Kijk op www.scopedelft.nl

Je maakt het bij Stunt, en Stunt maakt het voor jou

Ben jij gemotiveerd en heb je zin om bij Stunt aan de slag te gaan als deelnemer of vrijwilliger? Bel gerust of kom eens langs. We ontvangen je graag.

Steeds meer bedrijven weten Stunt te  vinden en laten hun producten door  ons maken. Interesse? Laat het ons weten, we gaan graag voor je aan de slag! Neem contact op!

Lees meer