Over Stichting Stunt

Stichting Stunt is opgericht op 26 januari 2006. Het is fantastisch om in Delft, voor mensen die zijn aangewezen op een bijstandsuitkering zinvolle activiteiten en projecten te ontwikkelen, te beheren en te bestendigen. Het zijn allemaal hulpmiddelen om kwetsbare Delftse bewoners te ondersteunen in maatschappelijke deelname, actieve inzet en het zelfstandig voorzien in je eigen onderhoud. Uit een uitkering is altijd beter dan er blijvend van afhankelijk zijn. Dat is waar we samen met deelnemers elke dag mee bezig zijn. En wat het nog eens extra leuk maakt is  dat we ons elke dag realiseren dat zo goed als alle activiteiten die we ontwikkelen een bijdrage leveren aan een sociaal, cultureel, toeristisch, leefbaar profiel van de stad waarin we gevestigd zijn: Delft. We zijn een Delfts bedrijf en dat blijven we.

Over Stichting Stunt